CAT   |   ESP   |   ENG  
viernes, 19 de enero de 2018  
Contacto  
 
Escola Univeer

Estudios

Profesionales y comunidad


La EUIT imparte cursos de formación continuada dirigidos a profesionales de la salud y /o a cuidadores de la comunidad en general.


Estos cursos se seleccionan cuidadosamente teniendo en cuenta las demandas de los profesionales y las necesidades de la comunidad y están impartidos por profesionales altamente cualificados.


Los tutores/se de la práctica que participan en la formación de estudiantes pueden acceder en las plazas de contraprestación según la normativa establecida.

 

ÀREA | HABILITATS CLAU
Electrocardiografia bàsica

Dates:
Perfil:
Hores:

Dies 02,05, 06 de març de 2018
Infermeria
9h

Vida sense etiquetes, oportunitats sense fronteres

Dates:

Perfil:
Hores:

Dies 11, 18 i 25 de maig de 2018
Dia 01 de juny de 2018                  Dia 04 d'Octubre de 2018
Teràpia Ocupacional
23h

Utilització i optimització de Productes de Suport per a mobilització i desplaçaments segurs de l'usuari (Nivell bàsic)

Dates:
Perfil:
Hores:

Dies 09 i 10 de novembre de 2018
Multidisciplinar
8h

ÀREA | APODERAMENT DEL PROFESSIONAL
Formació de tutors de pràctiques (TO)(curs gratuit exclusiu per tutors pràctiques EUIT)

Dates:

Perfil:
Hores:

Dies 12 i 26 de gener de 2018
Dies 09 i 23 de febrer de 2018
TO, tutors de pràctica EUIT
40h (24 presencials i 16 online)

Jornada per formació de tutors de pràctiques (INF)

Dates:
Perfil:
Hores:

Pendent de confirmar
INF, tutors de pràctica EUIT
Jornada matí 4h i tarda 4h

Elaboració, avaluació i difusió de programes de Teràpia Ocupacional

Dates:

Perfil:
Hores:

Dies 02 i 03 de març de 2018
Dies 16 i 17 de març de 2018
Teràpia Ocupacional
24h

Gestió del temps

Dates:
Perfil:
Hores:

Pendent de confirmar Multidisciplinar
12h

Mort i dol. Conèixer per acompanyar

Dates:
Perfil:
Hores:

Pendent de confirmar
Multidisciplinar
20h

Curs d'aproximació a la pràctica avançada en Infermeria

Dates:
Perfil:
Hores:

Dies 16 i 18 d’octubre de 2018
Infermeria
6h

ÀREA | FORMACIÓ A LA COMUNITAT
Trastorns de conducta: prevenció i intervenció

Dates:
Perfil:
Hores:

Pendent de confirmar
Multidisciplinar
6h

Potenciar els teus recursos personals

Dates:
Perfil:
Hores:

Pendent de confirmar
Multidisciplinar
12h

  :  

 
C. DE LA RIBA, 90
08221 Terrassa • Telèfon 93 783 77 77