CAT   |   ESP   |   ENG  
viernes, 25 de mayo de 2018  
Contacto  
 
Escola Univeer

Calidad

Enlaces de interés


linea

Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'espai europeu d'educació superior - maig 2015

Programa AUDIT 

 

Guia per al disseny de sistemes de garantia interna de qualitat de la formació universitària 

 

 

Programa AUDIT 

 

Directrius, definició i documentació de sistemes de garantia interna de la qualitat de la formació universitària 

 

 

Programa AUDIT 

 

Herramientas para el Diagnóstico en la implantación de Sistemas de Garatía Interna de la Calidad de la formación universitaria

 

 

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

 

Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación

 

European Association for Quality Assurance in Higher Education 

 


 
C. DE LA RIBA, 90
08221 Terrassa • Telèfon 93 783 77 77