CAT   |   ESP   |   ENG  
lunes, 25 de junio de 2018  
Contacto  
 
Escola Univeer

Calidad

El Grado de Enfermería en números


linea

Acceso al Winddat
Indicadores de la EUIT - Grado de Enfermería

Acceso al Winddat
Indicadores generales Catalunya - Grado de EnfermeríaPE1_2_IND1_INF_% Participació estudiants enquestes PAAD

PE1_2_IND2_INF_Qualificació enquesta PAAD

PE1_2_IND10_INF_Taxa d'abandonament

PE1_2_IND12_INF_Satisfacció amb la formació rebuda dels estudiants graduats

PE1_3_IND1_INF_Oferta de placesPC1_IND1_INF_Publicació de guies docents

PC1_IND2_INF_Relació estudiants ETC i Professors ETC

PC1_IND3_INF_Mida mitjana dels grups de teoria

PC2_IND1_INF_Estudiants que realitzen pràctiques a centres externs

PC4_IND1_INF_Nombre total d'estudiants OUT que participen en un programa de mobilitat

PC5_IND1_INF_Taxa de graduació per cohort d'estudiants

PC5_IND2_INF_Taxa d'eficiència

PC5_IND3_INF_Taxa de rendiment

PC5_IND4_INF_Taxa d'èxit

PC5_IND5_INF_Resultats acadèmics per assignatura

PC5_IND6_INF_Taxa de presentats

PC10_IND1_INF_Nombre de sol·licituds d'accés a l'EUITPSD1_IND1_INF_Nombre d'estudiants de nou accés

PSD1_IND2_INF_% d'estudiants de nou accés

PSD1_IND3_INF_Nota de tall dels estudiants de nou accés

PSD1_IND4_INF_Nota mitjana dels estudiants de nou accés

PSD1_IND5_INF_Nombre d'estudiants matriculats

PSD1_IND6_INF_Mitjana de crèdits matriculats per estudiant

PSD1_IND7_INF_Estudiants segons dedicació completa o parcial

PSD1_IND8_INF_Estudiants equivalents a temps complet

PSD1_IND10_INF_% d'accés en 1a preferència

PSD1_IND11_INF_% d'accés en assignació de setembre

PSD1_IND12_INF_% de nota d'accésPSG4_IND1_INF_Professorat equivalent a temps complet

PSG4_IND2_INF_Hores Impartides de docència a l'aula del PDI

PSG4_IND3_INF_% Hores impartides de docència a l'aula del PDI

PSG4_IND4_INF_Nº de professorat per categoria


 

PSG4_IND5_INF_% HIDA segons tipologia del professorat a les assignatures focus

PSG4_IND6_INF_Professorat per categoria a les assignatures focus


El Grado de Enfermería en números
 
C. DE LA RIBA, 90
08221 Terrassa • Telèfon 93 783 77 77