CAT   |   ESP   |   ENG  
lunes, 25 de junio de 2018  
Contacto  
 
Escola Univeer

Calidad

El Grado de Terapia Ocupacional en números


linea

Acceso al Winddat
Indicadores de la EUIT - Grado de Terapia Ocupacional

Acceso al Winddat
Indicadores generales Catalunya - Grado de Terapia Ocupacional PE1_2_IND1_TO_% Participació estudiants enquestes PAAD

PE1_2_IND2_TO_Qualificació enquesta PAAD

PE1_2_IND10_TO_Taxa d'abandonamentt

PE1_2_IND12_TO_Satisfacció amb la formació rebuda dels estudiants graduats

PE1_3_IND1_TO_Oferta de placesPC1_IND1_TO_Publicació de guies docents

PC1_IND2_TO_Relació estudiants ETC i Professors ETC

PC1_IND3_TO_Mida mitjana dels grups de teoria

PC2_IND1_TO_Estudiants que realitzen pràctiques a centres externs

PC4_IND1_TO_Nombre total d'estudiants OUT que participen en un programa de mobilitat

PC5_IND1_TO_Taxa de graduació per cohort d'estudiants

PC5_IND2_TO_Taxa d'eficiència

PC5_IND3_TO_Taxa de rendiment

PC5_IND4_TO_Taxa d'èxit

PC5_IND5_TO_Resultats acadèmics per assignatura

PC5_IND6_TO_Taxa de presentats

PC10_IND1_TO_Nombre de sol·licituds d'accés a l'EUITPSD1_IND1_TO_Nombre d'estudiants de nou accés

PSD1_IND2_TO_% d'estudiants de nou accés

PSD1_IND3_TO_Nota de tall dels estudiants de nou accés

PSD1_IND4_TO_Nota mitjana dels estudiants de nou accés

PSD1_IND5_TO_Nombre d'estudiants matriculats

PSD1_IND6_TO_Mitjana de crèdits matriculats per estudiant

PSD1_IND7_TO_Estudiants segons dedicació completa o parcial

PSD1_IND8_TO_Estudiants equivalents a temps complet

PSD1_IND10_TO_% d'accés en 1a preferència

PSD1_IND11_TO_% d'accés en assignació de setembre

PSD1_IND12_TO_% de nota d'accésPSG4_IND1_TO_Professorat equivalent a temps complet

PSG4_IND2_TO_Hores Impartides de docència a l'aula del PDI

PSG4_IND3_TO_% Hores impartides de docència a l'aula del PDI

PSG4_IND4_TO_Nº de professorat per categoria


 

PSG4_IND5_TO_% HIDA segons tipologia del professorat a les assignatures focus

PSG4_IND6_TO_Professorat per categoria a les assignatures focus


El Grado de Terapia Ocupacional en números
 
C. DE LA RIBA, 90
08221 Terrassa • Telèfon 93 783 77 77